O nás

Notář Přerov - JUDr. Jitka Palacká

Vítejte na stránkách JUDr. Jitky Palacké - notářky z Přerova.JUDr. Jitka Palacká nabízí již řadu let kompletní notářské služby. Do nabídky našich služeb patří vyhotovení dokumentů pro založení obchodní společnosti, převody nemovitostí, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, závěti, ověřování a osvědčování, dědictví, notářský zápis pro exekuci a další.

Od konkurence se naše notářská kancelář liší především rychlým vyřízením věci.

Kancelář notářky JUDr. Jitky Palacké najdete v Přerově a také v Hranicích, kde ale působí pouze ve čtvrtek. Působností pokrývá naše notářská kancelář celý Olomoucký kraj.

Naše notářské služby:
- obchodní společnosti
- převody nemovitostí
- majetkové smlouvy manželů a snoubenců
- závěti
- ověřování a osvědčování
- dědictví
- notářský zápis pro exekuci

Notářka JUDr. Jitka Palacká se těší na spolupráci s Vámi!
Služby

Dědictví - z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování je notáři vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu.

Družstva a společenství vlastníků jednotek - založení, změna stanov, zruření družstva musí být osvědčeno notářským zápisem.

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců. Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví - sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici.

Notářské úschovy - budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Notářský zápis jako podklad pro exekuci - nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci.

Obchodní společnosti - při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu.

Ověřování a osvědčování - ověříme Vám pravost Vašeho podpisu - legalizace nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem - vidimace.

Převody nemovitostí - dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou.

Vyhotovení ověřených výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Aktuality
Kontaktní informace

Notářská kancelář Přerov, Hranice
JUDr. Jitka Palacká

 Kancelář Přerov:  Kancelář Hranice:
 Žerotínovo náměstí 839/13  Galašova 851, 753 01 Hranice
 750 02 Přerov (bývalé sídlo SMOZA, nyní sídlo spol. ANTALIS)
 Tel./fax: 581 217 305  úřední den pouze ve čtvrtek: od 8:00 - 12:00 hod.
   Mobil: 731 190 670

E-mail:
kancelar@prerovnotar.cz
palacka.jitka@seznam.cz
notar.palackalinda@seznam.cz

Úřední hodiny:

Pondělí - Pátek: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

IČO:
25802551
DIČ:
CZ5661151705

Napsat zprávu